Schulden bij de Belastingdienst


Bijna alle klanten die wij bij staan hebben, in meer of mindere mate, te maken met schulden bij de Belastingdienst. U bent dus zeker niet de enige. 

 

Het is onze ervaring dat veel van de problemen ontstaan vanuit onwetendheid of onderschatting vanuit de ondernemer. Ons belastingsysteem is namelijk behoorlijk complex. Dit geldt voor zowel de onderneming als de ondernemer privé. 

 

Wanneer je niet goed thuis bent in de belastingwetgeving dan is een fout snel gemaakt. Een ander probleem is dat de belastingdienst relatief passief is in haar communicatie. Wanneer je als ondernemer jezelf gedwongen ziet om de verschuldigde belasting niet te betalen (of zelfs geen belastingaangifte te doen) dan blijft het lang bij het ontvangen van de nodige "blauwe brieven". 

 

Wanneer je als ondernemer dan moet kiezen tussen die schuldeiser die vier keer per dag belt of appt of die "stille" brief van de belastingdienst dan is de keuze vaak snel gemaakt. De actief drukkende schuldeiser wordt betaald en de blauwe brief verdwijnt in de onderste la. 

 

Wat men vaak onderschat is dat ondanks dat de raderen bij de Belastingdienst langzaam draaien, ze wel degelijk draaien en ze maar moeilijk zijn te stoppen. De logica van de Belastingdienst


Wanneer de meer dreigende brieven uw brievenbus hebben bereikt of de belastingdeurwaarder inmiddels aan uw deur staat, dan zal u al snel merken dat de oplossing niet eenvoudig gevonden is. 

 

Een veel gehoorde klacht is dan ook "De Belastingdienst begrijpt mij niet". En dat is een feit, maar eigenlijk is de situatie dat u elkaar niet begrijpt. Naast dat een belastingambtenaar en een ondernemer, als type mens, niet verder uit elkaar kunnen liggen is er ook weinig begrip voor elkaars standpunten. 

 

Als ondernemer bent u gewend om te zoeken naar praktische, werkbare oplossingen. Onder het motto; als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Het is uiteindelijk het  (financiële) resultaat dat telt. 

 

Voor de Belastingdienst ligt dit heel anders. De manier waarop het (financiële) resultaat wordt behaald is soms nog belangrijker dan het financiële resultaat zelf. De reden hiervoor heeft te maken met iets waarvoor de gemiddelde ondernemer vaak weinig begrip op kan brengen, namelijk; "Het zijn de regels". 

 

De Belastingdienst is een overheidsinstelling, ze hebben als kerntaak het innen van belastinggeld, maar ze moeten dit ook nog op een manier doen waarbij iedereen (in principe) op dezelfde manier wordt behandeld (rechtsgelijkheid). Wanneer er voor u andere (gunstigere) betaalafspraken gelden dan voor uw collega-ondernemers, dan heeft u (in theorie) een oneerlijk voordeel. Dat u in de praktijk van de ellende met de handen in het haar zit, doet hier voor de Belastingdienst niets aan af. 

 

Dit is dan ook de voornaamste reden dat de Belastingdienst, op het eerste oog, redelijke betaalvoorstellen afwijst. En dit is dan ook het begin van de frustratie en het onbegrip. 

 

Het harde feit dat bij de Belastingdienst er ondanks de wil, geen weg is, gaat simpelweg tegen ieder gevoel van logica in bij de gemiddelde ondernemer in. U heeft al snel het gevoel tegen een muur aan te lopen. Het vinden van de oplossing


Ondanks dat het niet altijd even makkelijk is, lukt het ons in de meeste gevallen om toch een oplossing te vinden die past binnen de regels en procedures van de Belastingdienst en welke ook haalbaar is voor de onderneming en/of ondernemer. 

 

Zoals hierboven reeds uitgelegd speelt de factor "tijd" vaak een belangrijke rol. Ons eerste advies aan u is dan ook om z.s.m. contact op te nemen. Alle procedures binnen de Belastingdienst zijn gekoppeld aan tijd. Concreet; iedere dag die we langer hebben om tot een oplossing te komen is in uw voordeel!

 

Bij het vinden van een oplossing spelen een aantal zaken een rol: 

 

Wel of geen aangifte gedaan?
Voor de meeste belastingsoorten dient u zelf aangifte te doen (omzetbelasting, loonbelasting en inkomstenbelasting). Sommige ondernemers doen dit zelf, maar meestal maken ondernemers hiervoor gebruik van een boekhouder of accountant. 

 

Wanneer u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan bent u wettelijk verplicht om deze aangiften tijdig te verzorgen (en te betalen). Wanneer dit niet gebeurd, dan zal de Belastingdienst u een schatting opleggen. Dit heet een ambtshalve belastingaanslag. In de meeste gevallen zijn deze te herkennen doordat ze bestaan uit ronde bedragen (bijvoorbeeld: € 5.500,00, € 10.000,00, € 22.500,00 etc.)

 

Omdat deze ambtshalve aanslag tevens als doel heeft om u af te schrikken en te bewegen om alsnog aangifte te doen, is de kans groot dat dit bedrag (veel) hoger is dan wat u werkelijk zou moeten betalen. Daarnaast ontvangt u een boete voor het niet tijdig doen van aangifte. 

 

Wanneer er dus sprake is van ambtshalve belastingaanslagen dan zijn wij in staat om deze tot vijf jaar terug te corrigeren. In sommige gevallen hebben wij de belastingschuld hierdoor met meer dan 80% kunnen terugbrengen. 

 

Onjuiste belastingaangifte 

Wanneer u zelf niet bijzonder veel kennis heeft van belastingzaken en u heeft zelf uw aangifte verzorgd, dan bestaat de kans dat hier fouten in zijn gemaakt. In uitzonderlijke gevallen kan het ook gebeuren dat de boekhouder of accountant een onjuiste aangifte heeft gedaan. 

 

Wij zullen de opgelegde belastingaanslagen dus altijd op juistheid controleren. Ook hier geld de regel dat we correcties kunnen toepassen tot 5 jaar terug. 

 

Motorrijtuigenbelasting 

Het eerste eerste struikeblok bij het treffen van een betalingsregeling bij de Belastingdienst zijn openstaande aanslagen motorrijtuigenbelasting. Dit type belasting heeft een aparte positie binnen de Belastingdienst. 

 

Het is simpelweg onmogelijk om regelingen te treffen voor omzet-, loon- of inkomstenbelasting wanneer er aanslagen motorrijtuigenbelasting open staan. De eerste stap is dus om er voor te zorgen dat deze weggewerkt worden. 

 

Hoe nu verder?

Wanneer u contact met ons opneemt, dan zal er een korte telefonische inventarisatie plaats vinden, waarna wij u uit zullen nodigen voor een gesprek bij ons op kantoor in Amsterdam, Rotterdam of Zeewolde. Deze eerste afspraak is overigens volledig gratis en vrijblijvend.  

 

Wij zullen, samen met u, het probleem bekijken en de mogelijkheden met u doornemen. 

Zoals eerder gezegd; de factor tijd is belangrijk. Wacht u dus niet te lang! U kunt ons telefonisch bereiken via telefoonnummer: 088 - 374 92 49 u kunt ook gebruik maken van ons afspraakformulier