Werkwijze

Onze werkwijze onderscheidt zich vooral door de inzet van specialisten. Voor ieder specifiek probleem hebben wij een afzonderlijke specialist in huis. Daarnaast werken wij niet met vrijwilligers, maar uitsluitend met doorgewinterde professionals in loondienst. 

 

Onze mensen verstaan echt hun vak en hebben vaak al jarenlange ervaring. Hierdoor zijn wij in staat om een hoge kwaliteit dienstverlening te leveren die ons in staat stelt om duurzame oplossingen te bereiken voor onze cliënten. 

 

Het sleutelwoord hierbij is maatwerk. Iedere situatie is anders en vraagt een andere benadering. Met onze pragmatische werkwijze richten wij ons op de oplossing en niet op het probleem. 
Wel een mening, maar geen oordeel

Veel mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening hebben de ervaring dat ze neergezet worden als dom. Het vervelende is dat veel schuldhulpverleners dit gevoel versterken door hun cliënten het gevoel te geven dat dit zo is. 

 

Bij onze organisatie gaat dit anders. Wij zeggen altijd; wij hebben wel een mening, maar vormen geen oordeel. Wij vinden dit heel erg belangrijk. 

 

Aan het ontstaan van schulden gaat vaak een langere periode en een opeenstapeling van gebeurtenissen vooraf. Het is dus vaak te makkelijk om alles terug te brengen tot één feit en te zeggen hier is het fout gegaan. Het is onze ervaring dat het vaak neerkomt op een samenloop van omstandigheden. In een dergelijk proces zijn er -achteraf- altijd wel zaken uit te lichten die wellicht anders hadden gekund of gemoeten. Aan de andere kant stellen wij ons op de positie dat ieder mens het recht heeft om zijn of haar eigen fouten te maken. Daarbij, niemand is foutloos. Daarnaast is er een grote groep mensen die oprecht niets kunnen doen aan hun de problemen waarin ze zijn weggegleden. 

 

Het belangrijkste is, volgens ons, de manier waarop je ermee om gaat. Wanneer je de moed hebt om je problemen -al dan niet met onze hulp- te aanvaarden en aan te pakken dan verdiend dat juist een compliment. Wij zien onze cliënten dan toch ook liever als zeer moedige mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun problemen en bereid zijn te werken aan een oplossing.Wat kan ik verwachten?

In de kolom hiernaast (onder het kopje "Hoe wij u helpen?") vindt u in grote lijnen ons stappenplan. 

 

Daarnaast is het zinvol om stil te staan bij hetgeen u kunt verwachten. Om te beginnen kan e.e.a. snel worden opgestart, wanneer u vandaag contact met ons opneemt dan zal één van onze medewerkers binnen een paar dagen met u aan tafel zitten. 

 

Wanneer u vervolgens besluit om met ons in zee te gaan, dan duurt het een paar dagen om het traject opgestart te krijgen. U moet er wel rekening mee houden dat wij in de beginfase veel input van uw kant nodig zullen hebben. Het snel aanleveren van de benodigde papieren en documenten is essentieel voor een snelle opstart. 

 

Na de eerste analyse en administratieve afwikkelingen zullen wij snel beginnen met het aanschrijven van uw schuldeisers. Vanaf dit moment zullen uw schuldeisers zich tot ons wenden. Dit betekent -in principe- dat ze u niet meer gaan lastigvallen en dat u weer een beetje rust gaat krijgen. 

 

Het traject wat wij aanhouden is niet zo zwaar als de WSNP, maar u moet nog steeds rekeninghouden met een pittig traject. Ook wij dienen ons namelijk te houden aan bepaalde regels waaraan betalingsvoorstellen en termijnen moeten voldoen. U zal zich er bij neer moeten leggen dat u toch een stukje controle uit handen zal moeten geven. Dit is ook voor veel schuldeisers een voorwaarde. Deze zijn namelijk het vertrouwen -door niet naleving van eerdere betaalafspraken- helemaal kwijt. Dit vertrouwen zullen we gezamenlijk moeten gaan herstellen. 

 

Een gemiddeld traject duurt als snel zo'n 36 maanden. Wanneer er voldoende afloscapaciteit is kan dit eerder en soms duurt het ook wat langer. Gedurende dit traject doen wij er wel alles aan om de leefbaarheid en waardigheid voor u en uw gezin zo hoog mogelijk te houden. Natuurlijk gaat uw kind "gewoon" op schoolreisje en ook de sportvereniging kan bezocht blijven worden.