Hulp voor ZZP'ers

Wanneer u als bedrijf, ondernemer of ZZP'er in de problemen komt vraagt dit speciale aandacht.

 

Met bijna 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland is dit een groep mensen die niet meer te negeren lijkt. Toch blijft dit een bijzondere groep binnen de schuldhulpverlening waar veel van onze collega's, maar ook de officiële instanties (gemeenten) weinig van begrijpen. 

 

De problemen waar je als ondernemer tegen aan loopt zijn vaak anders dan wanneer je in loondienst bent. Ook de manier waarop je de boekhouding dient bij te houden wijkt af van het gebruikelijke. Maar ook de wijze waarop schuldeisers of de belastingdienst met je omgaat verschilt. 

 

Binnen onze organisatie hebben wij een speciale afdeling die zich heeft toegespitst op ondernemers en ZZP'ers. Wij kunnen u hierbij ondersteunen bij het overzichtelijk krijgen van privé en zakelijke schulden en het oplossen van deze problemen. Daarnaast kunnen wij -indien noodzakelijk- uw boekhouding voeren en/of ontstane administratieve achterstanden versneld wegwerken. 

 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Maakt u dan een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. U kunt ons bereiken via 088-374 92 00Ook voor ondernemers is ons dienstenpakket zeer uiteenlopend. In de meeste gevallen lopen de financiële problemen zowel privé als zakelijk volledig door elkaar heen. Eén van de eerste stappen die wij zullen zetten is proberen om zakelijk en privé te gaan scheiden. Op deze manier worden beide problemen aangepakt, maar wel door de juiste specialisten binnen onze organisatie aangepakt. 

 

Levensvatbaarheid onderzoek:

Veel ondernemers (en met name ZZP'ers) spelen vaak met de gedachte "stoppen of doorgaan". Vooral wanneer de financiële problemen toenemen. 

 

In veel gevallen beginnen wij dan ook met een objectieve "quickscan" naar de levensvatbaarheid van uw onderneming. Oftewel; heeft uw onderneming toekomst? 

 

Wij kijken hierbij naar uw schuldenlast en uw verdiensten, maar wij vergelijken deze ook met marktcijfers en concurrentie. Zo krijgt u een duidelijk beeld over de haalbaarheid en de potentie van uw onderneming. 

 

Wilt u hier meer over weten? Maakt u dan een afspraak voor een gratis kennismaking

 

Zakelijke schuldsanering: 

Ook zakelijke schulden kunnen gesaneerd worden. Dit betekend dat wij met uw schuldeisers onderhandelen over de hoogte, de kosten en de betalingstermijnen van uw schulden. 

 

Bij het innen van zakelijke schulden neemt men vaak het woord "faillissement" in de mond. Het probleem is dat een faillissement in de meeste gevallen niets oplost, niet voor u, maar ook zeker niet voor uw schuldeisers. Ze gaan hier namelijk hun geld niet mee krijgen. En uiteindelijk is dat toch het doel. Men wil graag betaald worden. 

 

Wanneer de financiële administratie van uw onderneming op orde is, dan maken wij op basis hiervan een liquiditeitsbegroting. Dit is eigenlijk een verwachting van de binnen te komen gelden op basis van het zakelijke verleden van uw onderneming. Op deze wijze krijgen wij uw geldstromen en kostenstructuur inzichtelijk en kunnen wij op basis hiervan afspraken maken met uw schuldeisers die haalbaar zijn. 

 

Naast reguliere schuldeisers is het voor ons ook mogelijk om werkbare afspraken te maken met o.a. de belastingdienst. 

 

Meer weten? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een intakegesprek. 

 

Boekhouding:

De basis van uw bedrijfsadministratie is uw boekhouding. En ondanks het feit dat veel ondernemers administratie als iets lastigs zien, is een goed uitgevoerde en bijgehouden boekhouding eigenlijk het beste te vergelijken met het dashboard van uw auto. Dit dashboard geeft u namelijk een hoop informatie die u nodig heeft om zakelijke beslissingen te maken. 

 

Hoe hard rijdt u? Hoeveel benzine zit er nog in de tank en moet uw auto een onderhoudsbeurt hebben? 

 

Het probleem is echter dat veel ondernemers kiezen voor een goedkope boekhoudkundige oplossing. Wij noemen dit intern vaak "de marktplaats boekhouder". Het probleem wat hier vaak bij speelt, is dat een dergellijke boekhouders zich -vanwege de verwachte lage prijs- toespitst op de het voeren van een boekhouding die voldoet aan de minimale wettelijke vereisten. Voor de wet is dit vaak voldoende, maar wanneer je als ondernemer niet veel kaas hebt gegeten van belastingzaken, bankzaken e.d. dan ontbreekt vaak belangrijke ondersteuning om de door de boekhouder geproduceerde cijfers inhoudelijk te begrijpen en/of de gevolgen van bepaalde uitkomsten te intrepreteren.

 

Wanneer het zakelijk dan ook nog eens tegenzit dan ontbreekt het vaak bij dergelijke boekhouders aan de specifieke kennis om u door deze crisis heen te helpen.

 

Daarnaast komen wij veel zaken tegen waarbij de boekhouder één van de schuldeisers is en deze al geruime tijd geen of slechts zeer minimale werkzaamheden uitvoert. Ze laten hun cliënten vaak letterlijk in de steek. Waardoor de financiële problemen -en dan vaak met name belastingproblemen- zich in hoog tempo opstapelen. Daarnaast onstaan er vaak grote achterstanden in de boekhouding waardoor het overzicht helemaal verloren is.

 

In veruit de meeste gevallen is het voor ons dan ook noodzakelijk om de boekhouding over te nemen van uw huidige boekhouder. Ons gespecialiseerde team is in staat om uw boekhouding naar behoren uit te voeren en ontstane achterstanden -zelf als het over meerdere jaren gaat- in relatief korte termijn in te halen. 

 

Wanneer uw boekhouding up-to-date is, is dit tevens de basis van waaruit wij uw schuldenproblematiek op kunnen pakken. 

 

Meer weten? Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek

 

 

Ondernemersadvies & ondersteuning

Het doen van de boekhouding en het produceren van de juiste cijfertjes is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Wat minstens net zo belangrijk is, is om u een sparringpartner te bieden die u helpt en ondersteunt met het intreperteren van de cijfers en dit om te zetten naar een betrouwbaar en toekomstgericht beleid van uw onderneming. 

 

Wij beperken ons hierbij niet alleen tot het cijfersmatig advies, maar vanuit onze brede netwerk zijn wij in staat om u zeer breed te adviseren en te ondersteunen. Zo hebben wij speciale afspraken met leasemaatschappijen, webdesigners, grafisch vormgevers, etc. enfin alles wat u nodig heeft om uw onderneming naar een hoger plan te tillen en zo de oplossing van uw financiële problemen te bespoedigen. 

 

Het is ons doel om er voor te zorgen dat u zich weer kunt richt op hetgeen waar u echt goed in bent en uw ondernemersdroom nieuw leven in te blazen. 

 

Gaan we werken aan een oplossing? Neemt u dan contact met ons op voor het maken van een gratis intakegesprek.